Verschillende Organisaties

Hier zal iedereen van de groep 1 bepaalde organisatie bespreken (zie stap 5 SADAN)

1. Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer voor blinden of slechtzienden

Zij zorgen dat mensen met een slecht gezichtsvermogen ook nog het openbaar vervoer kunnen gebruiken.
De kaart zelf kunnen ze aan vragen in het loket van het gemeentehuis. Daar vragen ze naar de nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer. Daar krijgen ze een aanvraagformulier mee. Die moeten ze invullen en ondertekenen.
Ze moeten ook een oogarts contacteren die de keerzijde invullen of voegen een officieel attest bij dit document waaruit blijkt dat ze een verminderd gezichts vermogen hebben (met een ongeschiktheid van 90%).

Dit moeten ze dan opsturen naar:
FOD Sociale Zekerheid
Directie-generaal Personen met een handicap
Administratief Centrum Kruidtuin
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 150
1000 Brussel

De kaart krijgen ze via de post geleverd. Dit kan minimum 1 maand duren en hoeven er dus zelf niet om te gaan, want ze maken dit daar nier. Vanaf ze die ontvangen is de kaart levenslang geldig.
Met die kaart kunnen ze gebruik maken van de 3 regionale openbaarvervoersmaatschappijen:
• van “De Lijn” (Vlaamse vervoermaatschappij);
• van de “MIVB” (Brusselse vervoermaatschappij) en
• van de “TEC” (Waalse vervoermaatschappij).
Als ze deze willen nemen moeten ze hun kaart meedoen, want hun kaart is hun ticket. Hun ticket is dus strikt persoonlijk!

Opgelet!
Als ze gebruik maken van bepaalde diensten, zoals de “minibus” van de MIVB of de “bus 105” van de TEC, moet u uw reis betalen.

Ook kunnen ze gebruik maken van de NMBS
Voor binnenlandse reizen in 2de klasse reizen ze gratis (in eerste klasse betalen ze hun ticket)
Als ze op reis willen gaan met het vliegtuig en gaan daarbij mee met Brussel Airlines, krijgen ze 25% korting op de laagst beschikbare prijs van bepaalde vluchten van deze maatschappij.

Dit vond ik in de sociale kaart bij de gemeente Ichtegem. Ze doen dit in het sociaal huis van Ichtegem.

2. De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen is een naamloze vennootschap die in opdracht van de Belgische federale overheid treindiensten exploiteert. De nationale maatschappij der Belgische Spoorwegen van de treinen (van de Belgische federale overheid) heeft zijn hoofdvestiging in Brussel en is al actief sinds 1926 tot en met het heden. In 2006 vervoerde de NMBS 197,5 miljoen reizigers, die bij elkaar 9607 miljoen kilometers reisden op het totale netwerk van 35000 kilometer (waarvan 2998 km geëlektrificeerd). De trajecten lopen door alle lijnen in België en zijn grenstrajecten.
De NMBS is de enige aanbieder van personenvervoer per trein in België. De goederenafdeling, B-Cargo, moet wel enige concurrentie dulden van het Duitse Rail4chem en de Belgische firma's Dillen & Le Jeune Cargo en Trainsport, en er zijn privémaatschappijen actief op bedrijfsterreinen.

Voor extra informatie: De officiële website van de NMBS: hhtp://www.b-rail.be

3. Oxfam Wereldwinkels

Doel:
Oxfam bouwt mee aan ene andere wereld, eentje zonder armoede en onrecht. Ze willen met behulp van fairtrade een eerlijke prijs bieden aan de boeren in het Zuiden, want heel vaak krijgen ze maar een hongerloon voor wat ze doen.
Oxfam werkt al 46 jaar voor deze andere wereld, met als doel iedereen voedsel, gezondheid, onderwijs, werk, veiligheid en inspraak biedt.

Partners:
Ze werken samen met verschillende organisaties in het Noorden en het Zuiden. De economie moet ten dienste staan van de mensen en niet omgekeerd
Daarom voert men campagne rond waardig werk, voedslsoevereiniteit en klimaat.
Oxfam zal ook druk uitoefenen op beleidsmakers als het moet

Wereldwijde beweging:
Oxfam Wereldwinkels en Oxfam-Magasins du monde vormen samen Oxfam-in-België. En dat is nu lid van Oxfam international dat nu 14 lidorganisaties telt

Meer info:
www.oxfamsol.be
eb.losmafxo|losmafxo#eb.losmafxo|losmafxo
Oxfam-Solidariteit
Vier-Windenstraat 60
1080 Brussel1