Trefwoordenlijst

Een bedrijfsvervoerplan is het bestuderen, uitvoeren en bewaken van een reeks maatregelen op
het niveau van een bedrijf of een bedrijvengroep, gericht op een duurzaam beheer van de
verplaatsingen verbonden aan de activiteiten van het bedrijf of de bedrijvengroep.

Het IPCC:Intergovermental Panel in Climate Change, is een organisatie van de Verenigde Naties (VN). Deze organisatie gaat wetenschappelijke onderzoeken over de klimaatverandering van onderzoekers inventariseren en daar dan zesjaarlijks een verslag overmaken

Het mobiliteitsprofiel is een volledige beschrijving van alle gewoonten voor het woonwerkverkeer en eventuele dienstverplaatsingen in het bedrijf (aantal, vertrekpunt en
bestemming, tijdstippen, vervoerwijzen, enz.).

Tripple bottom line: duurzame ontwikkeling wordt vaak voorgesteld met de 3P’s: People (mensen), Planet (aarde) en Profit (welvaart). De triplle bottom line focust zich niet enkel op de economische toegevoegde waarde van een organisatie, maar ook op de toegevoegde waarde in dienst van de omgeving en de sociale factor.