Specialisten

Peter Tom Jones

Wij zijn bekend geraakt met het werk van Peter Tom Jones dankzij het boek Terra Reversa: de transitie naar rechtvaardige duurzaamheid.
Dit boek bespreekt de huidige milieu- en klimaat problematiek en stelt methodes voor om de transitie te maken naar een duurzame en rechtvaardige samenleving.

"Peter Tom Jones is burgerlijk ingenieur Milieukunde, doctor in de Toegepaste Wetenschappen en werkzaam als Onderzoeksmanager (IOF) aan de K.U.Leuven, met specialisatie in industriële ecologie. Hij is één van de 15 pioniers van Plan C, de Vlaamse transitie-arena voor een duurzaam materialenbeheer én van Terra Reversa, de Vlaamse denktank voor ecologische economie. Als ‘geëngageerd wetenschapper’ publiceerde hij talloze artikels, boekartikels en opiniestukken omtrent thema's als klimaat, transities, industriële ecologie en ecologische economie. Hij is co-auteur van o.a. Terra Incognita (Ginkgo, Gent, 2006), Het Klimaatboek (Berchem, 2007), Klimaatcrisis (Antwerpen, 2009) en Terra Reversa (Berchem/Utrecht, 2009)." (http://www.petertomjones.be/)

Vragen:

1. Wat is de grootste barrière momenteel in Vlaanderen voor de transitie naar een duurzame en rechtvaardige samenleving?
2. Hoe staan toegankelijkheid (voor personen met een handicap) en duurzaamheid tegenover elkaar?
3. Wat heeft je gemotiveerd om jezelf in te zetten voor duurzame ontwikkeling?

Henrik Svensmark

o Ik ontdekte deze persoon in de tekst die ik geanalyseerd heb

o Natuurkundige werkachtig in Danish National Space Center

o Publicaties en boeken:
Henrik Svensmark (1998). Influence of Cosmic Rays on Earth’s Climate. Pshysical Review Letters 81
Henrik Svensmark, Jens Olaf P. Pedersen, Nigel D. Marsh, Martin B. Enghoff & Ulrik I. Uggerhoj (2007), Experimental evidence fortherole of ions in particle nucleation under atmospheric conditions, Proceedings of the royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Science, 463: 385 – 396
Aut, 2007, Astronomy en Geophysics Cosmoclimatology: a new theory emerges, Astronomy en Geophysics, 48 (1): 1.18 – 1.24

Boeken:
Henrik Svensmark en Nigel Calder, The chilling stars: A new theory of climate change, Icon, Thriplow, 2007
Henrik Svensmark, The Chilling Stars: A Cosmic View of Climate Change, 2nd, Icon Books (UK)/Totem Books (USA), 2008

o Vragen:
Is het niet zo dat de aarde een beschermend magnetisch veld heeft die de kosmische straling en zonnewinden afwendt?
Wil dit dan zeggen dat dit veld geleidelijk aan aan het verdwijnen is? Zo ja: hoe komt dit?
U zegt dat via de zonnevlekken er minder kosmische straling de aarde bereikt en dus minder voor lage bewolking zorgt, waardoor de aarde opwarmt. Is dit ook antropogeen verricht? En is er een manier om het te stoppen?
Als doorvraag op de vorige vraag. Stel dat de mens niet zo vervuilend was geweest, zouden de zonnevlekken uiteindelijk toch gezorgd hebben voor het afnemen van de kosmische straling?