Limburgs Sociaal Forum

Op de website van het Limbrugs Sociaal Forum is een informatieve welkomstekst te vinden die hieronder geciteerd staat:

"Het LSF is een ontmoetings- en overlegforum. Hier kunnen mensen uit allerlei organisaties elkaar vinden om de samenwerking te verhogen, over alle muren tussen sectoren heen: milieu en natuur, welzijn, kunst, interculturele uitwisseling, onderwijs en vorming,… We zijn ervan overtuigd dat sociale en ecologische problemen dezelfde wortels hebben.

Belgisch Limburg telt vele organisaties, verenigingen en basisinitiatieven, met een massa geëngageerde mensen. Ook het aantal samenwerkingsverbanden neemt toe, maar wel meestal ad hoc, voor manifestaties en acties. Het LSF wil van hieruit een permanent coöperatief netwerk uitbouwen, om zo de civiele samenleving te versterken. We willen al die lokale en regionale werkingen ook een mondiaal perspectief aanbieden. Het Limburgs Sociaal Forum kan immers beschouwd worden als een provinciaal steunpunt van het Wereld Sociaal Forum." (http://www.lsf.be/, Geraadpleegd op 31 december 2010)1