Duurzaam sociaal werk

Een eerste verantwoordelijkheid van sociaal werk is zorgen voor de huidige generaties. Er zijn ook andere thema’s verbonden aan sociaal werk, namelijk milieuaspect van de toekomstige samenleving. Dus duurzaamheid is daadwerkelijk van toepassing in het sociaal werk.

Er zijn 3 posities die duurzaam sociaal werk kan innemen:
• Als continue groei in dezelfde richting is sociale rechten en inkomenszekerheid in toenemende mate die gebaseerd worden op arbeid en de economische groei. Een gevolg hiervan is de continue expansie van institutionele systemen en diensten en professionalisering
• Als sociale en ecologische modernisering. Dit wil zeggen dat men de ontwikkelingsrechten van sociaal politiek en het sociaal werk dezelfde blijft als vandaag, maar met een verbetering in termen van modernisering, specialisatie, economische effectiviteit, ecologische aspecten en betere herverdeling.
• Als fundamentele correctie van het industriële beschavingsmodel. Dit vertrekt van een bewust in acht te nemen van de natuurlijke grenzen aan de gangbare industriële ontwikkeling van de samenleving.

Er is dus nood aan een nieuw model van sociale toereikendheid:
• Zelfbeperking van professionele systemen en interventies met oog op de ondersteuning van zelforganisatie en zelfhulp.
• Autonomie en mobilisering van hernieuwbare sociale hulpbronnen.
• Sociaal werk zorgt voor eigen mogelijkheden van de mensen om in hun noden te voorzien maximaal ondersteunt.

Redenen ethiek van maatschappelijke zelfbeperking:
• Kansen voor de toekomstige generaties
• Rechtvaardiger ontwikkelingskansen op mondiaal niveau
• Een betere ontwikkeling van sociale systemen in termen van holistische netwerking
• Nieuwe coördinatie tussen sociale, economische en ecologische aspecten
• Preventie en de mogelijkheid om tegemoet te komen aan een grote pluraliteit aan belangen

Bronnen:
PEETERS, J. (2010). Een veerkrachtige samenleving · Sociaal werk en duurzame ontwikkeling. Berchem: EPO